Hướng dẫn

Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Click vào nút [Thông tin cá nhân] ở đầu trang để vào trang Thông tin cá nhân.
Bước 2: Click vào menu Thay đổi mật khẩu.
Bước 3: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới mà bạn mong muốn và bấm nút [Lưu] để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu.
Đang xử lý...