Hướng dẫn

Sửa thông tin tài khoản

Bước 1: Click vào nút [Thông tin cá nhân] ở đầu trang để vào trang Thông tin cá nhân.
Bước 2: Click vào menu Sửa đổi thông tin.
Bước 3: Sửa đổi các thông tin cần thiết và bấm nút [Lưu] lại để hoàn tất việc thay đổi thông tin cá nhân.
Đang xử lý...