Bảng giá

Tin rao

  • Chào mừng Quốc Khánh 2-9, DiaOc.net thực hiện chương trình khuyến mại “Tri Ân Khách Hàng”: TĂNG gấp 3 thời gian đăng.
  • Ví dụ: TIN VIP 2 SAO: Giá gốc 102.000 đồng/2 tuần.
  • Giá khuyến mại 102.000 đồng/6 tuần.
  • Chương trình khuyến mại với Banner quảng cáo
  • (Chương trình áp dụng từ ngày 25/8/2014 đến 25/9/2014)

BẢNG GIÁ

Loại tin rao Phí đăng 1 ngày Phí đăng nửa tháng
(CK 15%)
Phí đăng 1 tháng
(CK 20%)
TIN VIP 2 SAO 8.000 102.000 192.000
TIN VIP 1 SAO 2.500 31.800 60.000
TIN THƯỜNG 1

CHÚ GIẢI

Loại tin rao Chi tiết
TIN VIP 2 SAO Tiêu đề được đăng bằng chữ IN HOA MÀU CAM, hiển thị nổi bật trên nền xanh, khung xanh và gắn 2 ngôi sao ở tiêu đề tin. Hiển thị ở vị trí đầu tiên của trang tin rao và hiệu quả giao dịch cao nhất.
TIN VIP 1 SAO Tiêu đề được đăng bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn 1 ngôi sao nổi bật ở tiêu đề tin. Hiển thị ở vị trí dưới TIN VIP 2 SAO và trên TIN THƯỜNG.
TIN THƯỜNG Tiêu đề được đăng bằng chữ MÀU XANH DƯƠNG. Hiển thị ở vị trí dưới TIN VIP.

LƯU Ý

  • Thời gian đăng tối thiểu của TIN VIP là 2 ngày. Khi hết hạn sẽ chuyển thành tin thường.
  • Chương trình khuyến mại với TIN VIP: Giảm 15% với tin đăng từ 15 ngày trở lên và giảm 20% với tin đăng từ 30 ngày trở lên.

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN HOẶC THANH TOÁN TIỀN

Số tiền nạp hoặc thanh toán (VNĐ) Khuyến mại Tổng giá trị khuyến mại
Số tiền trong tài khoản Lượt up tin Logo Banner
50.000 50.000
100.000 100.000 20 10.000 (10%)
200.000 220.000 30 35.000 (18%)
500.000 580.000 150 130.000 (26%)
1.000.000 1.200.000 500 350.000 (35%)
2.000.000 2.400.000 600 1 880.000 (44%)
4.000.000 5.000.000 700 1 130 x 145 2.110.000 (53%)
6.000.000 7.800.000 1800 1 160 x 180 3.422.000 (57%)

Các hình thức nạp hoặc thanh toán tiền.
Đang xử lý...